logo

Política de cookies (UE)

Debido aos danos sufridos polos temporais, que provocaron derrumbes no acceso, o paso a Fuciño do Porco está pechado ata novo aviso

Debido a los daños sufridos por los temporales, que provocaron derrumbes en el acceso, el paso a Fuciño do Porco queda cerrado hasta nuevo aviso

Due to the damage suffered by the storms, which caused collapses in the access, the passage to Fuciño do Porco is closed until further notice